cpnyheter

juni 25, 2009

Flöjten som inte fanns

Filed under: cp nyheter — Taggar: — cpnyheter @ 12:44 f m


När neandertalarna långsamt dog ut i Europa skedde det till toner från människans flöjter. Eftersom forskare nu har hittat en 35000 år gammal flöjt.

(AB)

Be Sociable, Share!

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress