cpnyheter

oktober 26, 2009

Gigantiska mördarspindlar

Filed under: cp nyheter — Taggar: — cpnyheter @ 12:34 f m


En ny spindelart har upptäckts som spinner de största spindelnäten som någonsin hittats.
Spindeln har blivit så stor att den börjat äta sina naturliga fiender: fåglar och fladdermöss som fastnar i näten går en säker död till mötes.
En ny spindelart, Nephila komaci, har upptäckts. Den spinner de största näten i världen – drygt 120 centimeter långa.
Arten har hittats på Madagaskar och i Sydafrika.
Som par är spindlarna omaka: Honan blir över 12 centimeter lång – med en kropp på 3,8 centimeter – men hanen är fem gånger mindre. De enorma honorna får dessutom få naturliga fiender. I själva verket verkar näringskedjan ha vänt på sig. Spindlarna sätter själva gärna i sig fåglar, ödlor och fladdermöss.
(ab)

Be Sociable, Share!

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress