cpnyheter

december 19, 2009

Kultingar åt sin mamma

Filed under: cp nyheter — Taggar: — cpnyheter @ 2:58 e m


Länsveterinärerna trodde inte sina ögon när de besökte grisgårdarna i Halland.
Utmärglade kultingar tuggade på en levande sugga och flera grisar fick ingen mat.
Nu har två grisuppfödare åtalsanmälts.
När veterinärerna kom till gården i norra Halland stod flera kultingar och åt på suggan som låg levande i sin box. Suggans sår i bogen var så stort att hon inte hade någon chans att komma undan.
Veterinärerna hittade också en sugga som var svårt skadad efter att ha försökt föda i två dygn utan att få hjälp, uppger Länsstyrelsen.
På en annan gård berättade en av uppfödarna att han brukade kastrera smågrisar äldre än sju dagar utan bedövning, trots att det inte är tillåtet.
En annan uppfödare uppgav att han brukade klippa sin grisars tänder med en tång.
(ab)

Be Sociable, Share!

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress